Resultats prova pilot Microblog a l’aula

Durant el primer semestre d’aquest curs 2010-2011 vem portar a terme la prova pilot del microblog a l’aula en el context d’un Projecte d’Innovació Docent. Aquesta eina es va integrar en diferents aules de diferents assignatures i responent a diferents usos.

Podem fer una aproximació a l’activitat desenvolupada en les diferents aules a partir de les següents dades quantitatives de participació recollides:

Aules

Participants

N. missatges

Interacció humana amb els ordinadors (Enric Mor)

57

200

Programació web (Carlos Casado)

37

40

Lenguajes y estándares web aula 1 (César Córcoles)

44

40

Lenguajes y estándares web aula 2 (César Córcoles)

41

120

Llenguatge i estàndards web aula 1 (César Córcoles)

73

100

Llenguatge i estàndards web aula 2 (César Córcoles)

71

160

Llenguatge i estàndards web aula 3 (César Córcoles)

69

140

Fundamentos de la administración electrónica (Ismael Peña)

41

80

TOTAL

433

880

Els bons resultats d’aquesta prova pilot han animat a alguns professors, de moment tots ells de llengües, a incloure l’eina de microblog en les seves assignatures.

Per més informació sobre l’experiència de microblog a l’aula durant el 1er semestre del curs 2010-2011 podeu consultar la presentació feta i presentada pel professor Carlos Casado a la sessió d’eines docents dedicada a aquest recurs.