5×2 qüestionari moodle

La Teresa, estudiant d’anglès, ha fet tots els exercicis que li ha demanat el professor, per als quals ha fet servir bàsicament el LANGblog.

Ara, a meitat de curs, té la possibilitat d’omplir un qüestionari per a saber el nivell a què ha arribat i repassar els temes del començament de semestre.

Al qüestionari Moodle ha de contestar preguntes amb verdader/fals, respondre una pregunta oberta descrivint en anglès el que veu en la imatge presentada i aparellar els colors amb la traducció correcta. Té un temps límit en què pot contestar les preguntes.

Una vegada acabat, podrà veure la seva puntuació i, si la vol millorar, podrà fer una altra vegada el qüestionari.

1.Què és?

Un qüestionari Moodle és una eina o activitat de l’aula Moodle. Permet confeccionar i aplicar qüestionaris amb tota mena de preguntes i avaluar-los de diferents maneres. Es poden limitar els intents i el temps per a contestar.

http://docs.moodle.org/es/Cuestionarios

2.Punts forts

2.1.Hi ha una varietat àmplia de tipus de preguntes (opció múltiple, verdader/fals, respostes curtes…).

2.2.Les preguntes s’organitzen per categories en un banc de preguntes i es poden fer servir en el mateix curs o en altres cursos. Es poden crear qüestionaris amb diferents tipus de preguntes i generades a l’atzar a partir d’un conjunt de preguntes.

2.3.Es pot permetre múltiples intents, registrar cada intent.

2.4.L’avaluador pot mostrar un missatge al final de l’examen o les respostes correctes. Es pot qualificar l’estudiant amb aquesta eina.

2.5.Té una gran quantitat d’opcions i eines que el fan molt flexible.

2.6.Permet als estudiants repetir intents en una pregunta o bé que responguin el qüestionari diverses vegades.

3.Punts que s’han de tenir en compte

3.1.Com que té tantes opcions de preguntes, pot arribar a confondre. El seu muntatge es complicat amb diferents nivells: Categories, bancs i preguntes.

3.2.El seu ús es individual, no permet respostes en grup.

3.3.A l’hora d’avaluar, no es poden afegir comentaris respecte a la resposta donada. S’ha d’utilitzar una altra eina com el fòrum o el correu.

4.Usos

En assignatures en què és important fer avaluacions o autocontrols.

4.1.Assignatures en què es pot fer un control de coneixements amb preguntes genèriques.

4.2.Assignatures en què es necessita un control individual i personalitzat de l’adquisició de coneixements.

5.Programes que fan servir l’eina (curs 2009-2010)

·Estudis d’informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

·Màster d’Educació i TIC

Pots descarregar-te aquest document sencer ‘5 punts en 2 planes’ en pdf si ho desitges. Per això, prem damunt de la icona:

pdflogo