5×2 Aula Moodle

Escenari

Un professor, de Antropologia, vol tenir eines específiques de moodle dintre de la seva assignatura. Ja coneix l’estil de l’aula moodle i vol continuar amb la mateixa estructura estàndard encara que ara per un curs dintre dels estudis de la UOC.
A la UOC tenim l’aula UOC dissenyada per l’ús de la universitat responent a les exigències dels PRA que dissenyen els cursos. Per la UOC, l’aula moodle es una eina més dintre del ventall d’opcions que hi ha. En el disseny del curs, un dels apartats que trobem es el de COMUNICACIÓ on es pengen totes les eines recomanades i usades pel correcte desenvolupament de l’assignatura.
A l’aula moodle estan les eines disponibles per facilitar el disseny i funcionament de les aules i les assignatures.

1. Que és?

Moodle es un sistema de gestió de cursos de lliure distribució (course management system, CMS) que ajuda als educadors a crear comunitats de aprenentatge en línea.
Es un entorn estàndard de formació telemàtica, una eina molt potent que permet crear i gestionar cursos. Dintre de l’aula moodle podem fer un seguiment exhaustiu dels treballs dels alumnes i també incloure una gran varietat d’activitats (eines): fòrums, missatgeria interna, xats, wikis, i altres que afavoreixen l’aprenentatge cooperatiu.
Els continguts s’organitzen en diferents categories i davall dos modalitats: d’accés lliure (qualsevol pot accedir al recurs) i d’accés restringit (només els usuaris o alumnes inscrits poden accedir als mateixos).
Pàgina oficial de moodle:
http://moodle.org
Guia d’ajuda per a professors sobre les eines moodle (en anglès):
moodletoolguideforteachers
Presentació realitzada per Toni Pons per la sessió de l’eina docent Moodle (maig 2010):
sessio-moodle

2. Punts forts

2.1. Eines que es poden utilitzar a l’aula moodle o a l’aula campus: base de dades, campus, enquesta, fòrum, glossari, lliçó, qüestionari, wiki, xat.
2.2. Permet l’interactivitat i comunicació entre estudiant i professor.
2.3. Les seves eines son generalment fàcil d’usar
2.4. La seva estructura permet personalitzar molt el curs intercalant diferents eines a lo llarg del curs.
2.5. Es poden usar les eines moodle de manera individual. Es a dir, escollir les eines que volguem utilitzar i obviar les altres, segons les necessitats del curs.
3. Punts que s’han de tenir en compte

3.1. En ser un LMS d’ús global no cobreix algunes necessitats específiques dels professors de la UOC. Alguna eina de l’aula UOC dóna millor servei com es el cas dels wikisen aquesta aula dóna un servei més just que els de l’aula UOC com és el cas del wiki o el fòrum.
3.2. Amb el seu ús es multipliquen els canals de comunicació entre l’estudiant i el professor, amb el risc de pèrdua d’informació.

4. Usos

L’aula moodle serveix per:
4.1. Donar al professor responsable de l’assignatura, eines per a millorar i promoure l’aprenentatge.
4.2. Utilitzar les eines disponibles a moodle (com a Fòrums, Wikis, base de dades, entre d’altres) per a construir comunitats d’aprenentatge on es potencia la col·laboració al voltant d’una assignatura.
4.3. Per a avaluar l’aprenentatge i entregar contingut als alumnes (amb els paquets SCORM)

5. Programes que coneixen l’eina (curs 2009-2010)

• Estudis de Psicologia i Ciències de l’educació
• Arts i Humanitats
• Estudis d’informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
• Arts i Humanitats

Pots descarregar-te aquest document sencer ‘5 punts en 2 planes’ en pdf si ho desitges. Per això, prem damunt de la icona:

pdflogo