El Blog de les aules a la pàgina d’inici del campus

A l’agost del 2009 vam posar en marxa el blog de les aules com a espai per a difondre les novetats de cada semestre, explicar les proves pilot en marxa així com les eines docents disponibles.

Aquest estiu va sortir una notícia a la pàgina d’inici del Campus el contingut de la qual mostrem a continuació:

“Ara fa un any que es va posar en marxa Blog de les aules, espai d’informació sobre les novetats i canvis relacionats amb les aules i les eines docents.

Aquest blog vol donar resposta a les peticions d’informació del professorat sobre les millores relacionades amb les aules. Així, El blog de les aules aglutina les informacions relacionades amb les aules i les eines docents; incloent funcionalitats, canvis i novetats.

Amb aquesta idea, actualment el blog disposa dels següents apartats:

  • La pàgina d’inici com a espai central on es publiquen les informacions que després també són accessibles per les diferents temàtiques.
  • L’apartat sobre l’edició de l’aula recull la informació de l’espai de disseny de l’aula i dels canvis relacionats amb l’editor de pla docent.
  • La secció sobre el Registre d’Avaluació Contínua (RAC) inclou un resum de les principals funcionalitats de l’eina, captures de les pantalles clau amb indicacions sobre les funcionalitats més importants i un breu vídeo introductori.
  • L’apartat sobre les eines docents agrupa la documentació relacionada amb les eines disponibles a les aules. Aquesta informació més orientada a les funcionalitats es pot oferir en tres formats: les explicacions sobre l’eina en el format 5 punts per 2 planes, les captures de les eines amb petits diàlegs explicatius sobre les diferents funcionalitats i/o els vídeos introductoris de les eines.
  • L’espai sobre les sessions de les eines docents inclou informació sobre les properes sessions així com les entrevistes docents. Aquestes són resums de casos pràctics d’ús de les eines a partir de l’experiència d’un professor/a o consultor/a.
  • Les proves pilot és un apartat amb informació sobre les eines i funcionalitats que anem introduint en forma de prova pilot.

Tot i aquesta estructura actual, El blog de les aules és un espai viu que ha creat i actualitza Tecnologia Educativa i, que sobretot, anirà creixent amb el feedback del professorat.

El blog de les aules i la implementació de l’evolució del model educatiu

Una característica essencial del nou model educatiu és que és dinàmic i flexible i, en conseqüència, la seva implementació també requereix d’accions constants i d’un acompanyament que doni resposta a les necessitats originades de situar l’activitat d’aprenentatge al centre. En aquest sentit, El blog de les aules és un instrument i un element de suport pel disseny i la implementació d’una activitat d’aprenentatge.

El blog és una peça més de les diferents tasques que es duen a terme per tal de promoure l’ús de noves eines docents a les aules. Així doncs, a partir de El blog de les aules, les sessions sobre les eines docents, els esmorzars docents, l’acompanyament individual al professorat i les proves pilot es vol informar i, sobretot, facilitar l’intercanvi d’experiències d’innovació docent per tal de facilitar l’inclusió de noves eines docents a les aules. En sí, un objectiu que també s’emmarca en la implementació de l’evolució del model educatiu.

Com accedir a El blog de les aules

El blog de les aules és un espai obert i accessible des de fora del campus clicant aquest enllaç.

A més a més, els professors disposen d’un enllaç directe des de la plana Aules (a la part superior) i també des de l’edició de l’aula (a la franja dreta). Aquests dos enllaços inclouen també els títols de les darreres tres entrades del blog.

D’altra banda, a part d’utilitzar un lector de RSS per estar al dia de les novetats del blog, també us podeu afegir El blog de les aules com un mòdul de tipus RSS a la nova plana d’inici. Per a fer-ho, només cal anar a Afegeix informació > Subscripcions i notícies, i un cop allà únicament cal copiar la URL de la subscripció.”