Prova pilot d’OpenStudy

L’eina d’OpenStudy (http://openstudy.com/) és un entorn per crear grups d’estudi i que combina una part tipus el mur de Facebook, on els estudiants poden penjar dubtes i preguntes, amb un espai pel treball de documents de forma síncrona.

Per la prova pilot l’eina no estarà integrada al campus però sí que es crearan grups de treball privats associats a cada aula o assignatura, segons es necessiti.

OpenStudy views the world as one big study group, where students should be able to get help and give help in real-time.

[SWF]http://www.youtube.com/watch?v=lt2s21BSYTc,350,275[/SWF]