Breu vídeo sobre el nou RAC

El nou Registre d’Avaluació Contínua (RAC) està disponible per a totes les assignatures de grau, postgrau i màsters. Aquest breu tutorial introdueix les principals funcionalitats d’aquesta nova eina que integra en un únic espai el lliurament d’activitats amb les notes.

[SWF]http://www.youtube.com/watch?v=LAMnPumF2gI, 400, 275[/SWF]