5 punts en 2 planes: e-transfoli

Escenari

La Joana porta 3 anys fent psicopedagogia. Sap que una de les competències que ha d’adquirir una psicopedagoga és comunicar de forma efectiva a través de diferents mitjans i diferents contextos. Tot i que durant aquests anys de formació ha treballat utilitzant diferents mitjans de comunicació, voldria saber quin és el seu grau de capacitat comunicativa. Decideix doncs enviar un parell de propostes d’evidències a l’e-transfoli per tal de que el seu tutor l’ajudi a saber quin nivell té d’aquesta competència i com podria millorar-la. Un cop les evidències han sigut revisades i acceptades pel tutor, la Joana decideix publicar el seu transfoli per poder mostrar el seu bon nivell respecte aquesta competència.

1. Què és?

El e-transfolio es una eina de portfolis que permet l’avaluació de competències transversals fent servir una metodologia que implica per un costat, la presentació i negociació d’evidències d’aprenentatge de l’estudiant, i per l’altra, la publicació de productes realitzats al llarg del grau/postgrau/màster amb l’objectiu de promoure la creació de comunitats d’aprenentatge basades en xarxes d’interessos.

2. Punts forts

2.1. És una eina que facilita l’avaluació de competències transversals.

2.2. És una eina que promou la reflexió de l’estudiant sobre el seu propi procés d’adquisició de determinades competències relacionades amb els seus estudis.

2.3. És una eina que permet la reflexió d’activitats ja fetes en relació al seu nivell competencial.

2.4. És una eina que permet la recopilació d’evidències competencials tant de l’àmbit acadèmic, professional com social.

2.5. És una eina que permet la publicació d’evidències per tal de compartir amb altres estudiants dels mateixos estudis així com altres persones externes de la UOC.

2.6. L’estudiant coneix des del principi, a traves de les rúbriques, com serà avaluat.

2.7. La funcionalitat de missatgeria ofereix un espai fonamental d’intercanvi entre tutor i estudiant per tal de negociar sobre l’adequació de les propostes d’evidència que es presenten per a cada una de les competències.

3. Punts que cal tenir en compte

3.1. És una eina d’avaluació per competències.

3.2. El diàleg entre l’estudiant i el tutor és fonamental per aconseguir els objectius d’aprenentatge per competències.

3.4. Essent una eina d’avaluació tranversal de competències s’han de tenir en compte els temps necessaris perquè l’estudiant pugui evidenciar el seu nivell competencial així com també per poder treballar millorar-lo.

4. Usos

4.1. Recopilació d’evidències d’aprenentatge.

4.2. Avaluació de competències transversals.

4.3. Creació d’un portfoli per competències transversals basat en evidències d’aprenentatge.

4.4. Creació d’un portfoli per competències públic.

5. Programes amb l’eina (febrer 2010 – juliol 2010)

 

· Graus en: Enginyeria Informàtica; Multimèdia; i Tecnologies de la Telecomunicació

· Màsters en Educació i TIC

6. Prémer les imatges per veure les Principals Funcionalitats:

Perfil de l’estudiant

pestudiant_competencies-pet1 pestudiant_criteris-pet1 pestudiant_diari-pet1 pestudiant_glosari-ajuda-pet1

Perfil del professor

pprofesor_estudiants-pet1 pprofesor_criteris-pet1 pprofesor_editarcomp-pet1

Pots descarregar-te aquest document sencer ‘5 punts en 2 planes’ en pdf si ho desitges. Per això, prem damunt de la icona:

pdflogo