5 Punts en 2 Planes: WIKI

Escenario

Tomàs és estudiant de dret. A l’inici del curs la wiki de l’assignatura és buida, i s’ha d’anar omplint a mesura que avança el curs. Ell ha de triar dos conceptes inclosos en la wiki i elaborar-los utilitzant diferents fonts de consulta. El conceptes es presenten en ordre alfabètic i l’objectiu és que al final del curs, Tomàs i els seus companys, tinguin un diccionari amb els conceptes més rellevants per als seus estudis, fet amb els seus propis coneixements i resultat d’una recerca pròpia i col•laborativa.

1. Què és?

Wiki = What I Know Is
És una eina molt útil en la gestió del coneixement en la xarxa. És un lloc web escrit en col•laboració, que pot ser editat per tots els usuaris i que tracta sobre un tema comú a tots els participants. Els usuaris d’una wiki poden crear, modificar, enllaçar i esborrar el contingut d’una pàgina web, de forma que aportin el seu coneixement perquè la web sigui més complerta. Es crea una comunitat d’usuaris que comparteixen continguts sobre un tema o categoria.

Mediawiki: Format de la Viquipèdia
Pmwiki: Format actual de les aules
Wikispaces: Nou format disponible a les aules a partir de febrer de 2010

2. Punts forts

2.1. És una eina que ens permet crear col•lectivament documents sense que s’hagin d’acceptar els continguts abans de ser publicats per internet.
2.2. És un tipus d’aprenentatge productiu: a mesura que anem afegint, anem aprenent.
2.3. Es manté un registre dels canvis –important quan el document és d’àmbit col•laboratiu.
2.4. Fa que l’estudiant participi en un projecte comú a tots.
2.5. Permet retroalimentació, tant entre estudiants com per al consultor, que periòdicament podrà corregir, afegir i assegurar que el projecte segueix la línea desitjada.
2.6. Desenvolupament i potenciació de les competències transversals, aquelles que són genèriques i no particulars als estudis en concret.
2.7. Totes les persones donades d’alta en l’assignatura poden afegir les seves opinions i propostes i anar desenvolupant les proposades pels companys.
2.8. El funcionament és molt senzill i fàcil.

3. Punts que cal tenir en compte
3.1. Tothom hi pot editar, tant consultors com estudiants.
3.2. És una eina a la qual tothom pot contribuir, és a dir, la informació serà tan correcta i precisa com ho sigui l’autor.
3.3. El control està en mans de tots els usuaris.

4. Usos

4.1. Construcció un diccionari de conceptes amb aportacions col•laboratives.
4.2. Treballs en equip en què l’espai temporal no és imprescindible.
4.3. Jocs de endevinalla on l’estudiant va preguntant per practicar destreses de comunicació.

5. Programes amb l’eina pmwiki (setembre 2009 – febrer 2010)

• Assignatures comunes (CAT/IB)
• Dret (IB)
• Documentació (CAT/IB)
• Filologia Catalana (CAT)
• Humanitats (CAT/IB)
• Màster de Gestió de la ciutat (IB)
• Màster de Telemedicina (IB)
• Màster oficial d’Educació i TIC (e-learning) (CAT/IB)
• Màster oficial de Programació lliure (CAT)
• Psicologia (CAT/IB)
• Psicopedagogia (CAT/IB)
• Turisme (CAT/IB)

6. Prémer les imatges per veure les Principals Funcionalitats:

wiki-11 wiki-21

Pots descarregar-te aquest document sencer ‘5 punts en 2 planes’ en pdf si ho desitges. Per això, prem damunt de la icona:

pdflogo