Millores en la còpia d´informació (disseny de l´aula)

El semestre passat vam posar en marxa l’exportació – importació d’informació. Aquest semestre, gràcies als vostres comentaris i peticions hem canviat el nom a la funcionalitat, hem arreglat les incidències que ens vau comunicar i hem afegit algunes millores.

copia_informacio1

Les millores que hem incorporat estan especialment pensades per a facilitar la còpia d’informació entre assignatures, és a dir dins d’un mateix semestre:

  • Es copien els fitxers adjunts de les activitats quan la còpia es fa entre dues assignatures d’un mateix semestre.
  • Es copien les associacions a materials de les activitats i les unitats sempre i quan els materials existeixin en l’assignatura destí.
  • També en aquest cas de còpia dins d’un mateix semestre, es permet la còpia massiva (d’una assignatura d’origen a un màxim de 8 assignatures de destí).
  • En el cas de la còpia massiva i quan les possibles assignatures destí són responsabilitat de més d’un PRA, es mostra un selector per filtrar per nom del professor/a.

Per més informació sobre la còpia d’informació, podeu llegir el post del semestre passat.

Per més informació sobre el disseny de l’aula, podeu trobar més informació en aquesta pàgina.