Millores de l´eina del editor de pla docent

Per tal de facilitar l’edició del pla docent i millorar el procés d’actualització de les versions per imprimir, aquest semestre l’eina de pla docent incorpora algunes millores:

  • El format HTML del pla docent és directament editable. D’aquesta manera, es redueixen el nombre de clics que s’han de fer per editar i visualitzar els canvis realitzats.
  • Aquest editor incrustat incorpora noves funcionalitats d’edició; igual que s’ha fet pel disseny de l’aula.
  • Per tal d’agilitzar la resolució d’incidències, ens podeu enviar els errors que trobeu a partir de l’enllaç Entra incidència de la mateixa pàgina HTML.
  • La generació dels formats per imprimir (HTML i pdf) s’ha canviat i també s’ha incorporat un format de pdf (DIN A6) per a poder-se visualitzar el pla docent en un llibre de tinta electrònica.
edicio_pla_docent1