L’exportació de plantilles entre semestres i entre assignatures

El semestre passat vam posar en marxa la funcionalitat en beta de la còpia de calendari d’un semestre anterior al semestre actual. Aquest semestre, obrim – també en beta – l’opció d’exportar plantilles.

L’exportació de plantilles permet copiar el contingut d’una assignatura a altres assignatures. La còpia es pot fer d’un semestre a un altre de la mateixa assignatura però també dins d’un mateix semestre entre assignatures.

Què exporta? L’exportació de plantilles permet copiar els següents elements de l’assignatura: pla docent, les activitats, les unitats, la configuració de l’aula i les altres dates.

Què no exporta? L’exportació de plantilles no inclou la còpia dels fitxers adjunts (de les unitats i les activitats). Tampoc es copia la informació referent a la plana de materials i fonts d’informació.