La prova pilot de pla docent

Aquest setembre 2009 s’engega la segona prova pilot de millora de l’eina d’edició de pla docent.

Aquesta prova pilot combina l’eina de pla docent i l’espai de disseny de l’aula. L’objectiu és evolucionar cap a la nova eina de pla docent concentrant en un únic espai tots els aspectes del disseny de l’assignatura. Per aquesta prova, tots els apartats del pla docent han quedat integrats en els diferents apartats del disseny de l’aula:

  • A Informació sobre l’assignatura, hi ha tots els apartats sobre les dades generals i la presentació de l’assignatura.
  • La resta d’opcions (objectius, continguts, recursos, metodologia i avaluació) estan sota l’apartat de Projecte d’aprenentatge.
  • Les diferents visualitzacions del pla docent estan sota de Previsualitzacions.
  • Per últim, hi ha les opcions de traduir el pla docent i actualitzar la versió per imprimir.

L’avaluació de la primera prova pilot (febrer – juliol 2009) ha donat lloc als següents canvis i millores:

  • Incloure en cada camp editable el nombre de caràcters disponibles (en el cas que hi hagi un límit).
  • Indicar en cada camp del pla docent els espais des dels quals es visualitza (Aula, Secretaria, Portal).
  • Indicar la tipografia i la mida de la lletra de cada caixa explícitament per tal d’aconseguir donar fàcilment un format comú a tot el document de pla docent.
  • Nova versió de l’editor per facilitar la còpia de contingut des dels editors de text.
  • Millora de la generació del pdf del pla docent per tal de reduir el nombre d’incidències.
  • L’històric de les accions realitzades al Disseny de l’aula.