Resum de les principals funcionalitats del Disseny de l’aula

Ara fa un any vam posar en marxa el Disseny de l’aula, amb aquest post, us volem recordar molt breument les principals funcionalitats d’aquest espai:

  • Associar materials i fonts d’informació a les activitats i les unitats.
  • Canviar l’ordre dels elements de les llistes de materials i fonts d’informació.
  • Modificar el nom que apareix a l’aula d’un material o una font d’informació.
  • Marcar un recurs com a no visible per a l’estudiant.
  • Escollir el model de plana d’inici d’aula.
  • Afegir noves eines docents i enllaços per als apartats de Comunicació i Recursos.
  • Canviar l’ordre de les opcions dels submenús de Comunicació i Recursos.
  • Modificar el nom de l’eina que l’estudiant veu al menú.
  • Introduir dates no avaluables.
  • Previsualitzar els diferents elements de l’assignatura: calendari, pla docent, aula estudiant i aula consultor